Wschodząca Europa   [część pierwsza]

 Home | Artykuły | Doniesienia | Linki | Info | Kontakt 

  
Koinonia House Online
- Zajrzyj do źródeł - wiele interesujących materiałów -
   
     
Chuck Missler jest autorem wielu artykułów, książek, materiałów audio i wideo, propagujących wiedzę na temat Biblii i wiary chrześcijańskiej. Jest on umysłem pędzącym z prędkościa 800 km/h. Potrafi połączyć ze soba zagadnienia biblijne z nauką, polityką, wydarzeniami w skali globalnej i na wielu innych płaszczyznach. Jest on świetnym apologetą i omawia często zagadnienia związane z tzw. "sprzecznościami biblijnymi". Udziela rocznie wielu prelekcji na tematy globalizmu, trendów geopolitycznych i ekonomicznych, jednoczenia Europy i ich związku z proroctwami biblijnymi. W poniższym artykule właśnie jest omawiany jeden z takich trendów. Zapraszamy do lektury...
-- GS Edytor
  
  

Wschodząca Europa
Chuck Missler

Przez 19 wieków badacze Biblii oczekiwali na odrodzone Imperium Rzymskie. Wielu zastanawiało się, skąd wzięły się takie dziwne tendencje. Czy jest to swego rodzaju akademicka fantazja czy też jest w tym realna przyczyna?

Są tacy, co uważają że aktualna ekspansja Unii Europejskiej może być próbą stworzenia podłoża pod powołanie światowego imperium, które zainicjuje „ostateczny scenariusz” i jego kulminację w postaci drugiego przyjścia Chrystusa. Czy wyłaniające się federacje państw, znajdą się ostatecznie pod rządami przybywającego, światowego przywódcy zwanego przez wielu antychrystem? Czy on już żyje?

Geopolityczny horyzont ostatniej połowy ubiegłego stulecia był zdominowany przez dwie siły – Stany Zjednoczone Ameryki i ZSRR. Jasnym wydaje się jednak, że dominującymi siłami nowego stulecia będą Chiny na wschodzie i „nowa Europa” na zachodzie.

USA liczy sobie około 270 milionów obywateli. Nowa Europa jest prawie 57% większa, z łączną populacją 470 milionów. Jeśli Europie powiedzie się ustanowienie wspólnej polityki zagranicznej, zacznie ona kontrolować Organizację Narodów Zjednoczonych.

Podczas gdy –nie przebierając w środkach- przygotowywano się do walki z Irakiem, oglądaliśmy dziwne wybryki Francji i Niemiec. Aby to pojąć, należy zrozumieć że walka toczyła się o wiele większą stawkę niż tylko Bliski Wschód. To pozycjonowanie Unii Europejskiej było najważniejszym elementem planu.

Unia Europejska ma aktualnie 15 członków. W 2004 i 2007 dojdą kolejne państwa.
Pokazuje to mapa.

Mapa chronologii jednocznia Europy

Potraficie je nazwać? (odpowiedzi pojawią się w następnym artykule). 
Ale wracając do meritum. Skąd wzięło się oczekiwanie na odrodzenie Imperium Rzymskiego? Co Biblia mówi o kształtującej się już sytuacji geopolitycznej? Jak ta sytuacja wpłynie na Bliski Wschód, NATO? Jaka jest w tym rola USA? Jak te zmiany wpłyną na naszą sytuację?

Biblijne tło

Ogólnie Biblia spogląda na historię pod kątem Izraela. Jest jednak parę wyjątków. Księga Daniela, rozdział 2 i 7 wyróżniają się tym, że zapewniają krótki przegląd historii od czasów Daniela przez Imperium Babilońskie (600 przed Chrystusem), aż do punktu kulminacyjnego historii, kiedy interweniuje sam Bóg i tworzy własne królestwo na ziemi.
[Interesujące jest, że część Księgi Daniela skupiająca się na rządach pogan na ziemi, zawarta jest między rozdziałem 2 a 7. Co więcej językiem użytym w tych rozdziałach nie jest hebrajski a aramicki –język pogan tamtych czasów.]
Nabuchodonozor był wybitnym generałem, synem króla Nabopolassara. Pewnej nocy miał ciężki sen i poszukując jego znaczenia, zdecydował się wystawić swoich doradców na próbę. Zażądał by opisali ten sen i zinterpretowali go. Oczywiście nie potrafili tego zrobić. Jeśli opowiedziałby im ten sen, z pewnością zinterpretowaliby go. Nie mieli pojęcia o czym śnił król, więc Nabuchodonozor wydał rozkaz ich egzekucji. (Wiedział jak zmniejszyć rozmiary swojej organizacji!)
Daniel został pojmany jako nastolatek. Pobierał nauki na dworze. Wraz ze swoimi trzema przyjaciółmi był w grupie mędrców mających opowiedzieć królowi sen i wraz z nimi miał zostać stracony. Daniel wyprosił o kolejną szansę i po nocy spędzonej na modlitwie jego pojawienie się przed królewskim tronem stało się jednym z najbardziej dramatycznych momentów w Piśmie. Daniel nie tylko dokładnie opisał sen –potwierdzając, że jego dar jest niezwykły, ale tez zinterpretował go.

Sen Nabuchodonozora

A oto widzenie, które miałeś, o królu: Ukazał ci się posąg ogromnych rozmiarów, cały błyszczący. Wznosił się naprzeciw ciebie i budził przerażenie tak wielkie, że nie mogłeś nań patrzeć. Głowa tego posągu była ze złota, piersi i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z brązu, nogi z żelaza, a stopy częściowo z żelaza a częściowo z gliny. Kiedy patrzyłeś na posąg, z góry oderwał się kamień, mimo iż nikt nawet go nie dotknął ręką, runął na stopy z żelaza i gliny i zmiażdżył je. Równocześnie rozkruszyło się żelazo i glina, oraz części z brązu, srebra i złota. Wszystko wyglądało jak plewy w lecie na klepisku. Powiał wiatr i uniósł je w górę, tak że nawet ślad po nich nie pozostał. Kamień zaś, który ugodził w posąg, zamienił się w górę tak potężną, że wypełniła całą ziemię. Taki był ów sen, którego znaczenie zaraz królowi wytłumaczymy. (Ks. Daniela 2:1-49, Biblia Warszawsko-Praska)

Dziwny sen, nieprawdaż?
Król słyszy interpretację swojego snu: cztery metale reprezentują cztery królestwa. Głowa ze złota symbolizuje Nabuchodonozora i królestwo Babilonu. Ale po nim będzie kolejne królestwo i kolejne aż nastanie ostatnie z nich. W dniach ostatniego z królestw Bóg stworzy własne królestwo z „kamienia nie stworzonego rękami ludzkimi” –aluzja do Mesjasza, który przybędzie rządzić. (Spójność idiomów występujących w całej Biblii jest niezwykła. „Kamień nie stworzony ludzką ręką” jest zarazem „kamieniem, który odrzucili budowniczowie” i „kamieniem upadku” „skałą zgorszenia” –zawsze mowa tu o Chrystusie. 1)
Zauważcie że jest mowa o czterech metalach, gdzie czwarty jest delikatny, pozbawiony mocy z powodu obecnej tam kruchej gliny. Ale o tym później. Stąd bierze się wyrażenie, że coś ma nigi z gliny.
Wizja Daniela
W swoim późniejszym życiu Daniel otrzymuje wizję czterech bestii (rozdział 7). Okazuje się, że o ile idiomy są całkiem różne od tych przedstawionych we śnie w rozdziale 2, o tyle temat jest ten sam- cztery królestwa, jak przedstawia to poniższy diagram.

Czasy Pogan

Detale w tekście są nadzwyczajne. Są wykorzystywane później w Objawieniu 2. Babilon został podbity przez Cyrusa Wielkiego który utworzył imperium perskie. Po około dwóch stuleciach, Persowie zostali podbici przez Aleksandra Wielkiego, którego dokonania zostały konkretniej opisane w Księdze Daniela rozdział 8 i 11. Grecy natomiast zostali najechani przez Rzymian. Ale kto podbił Rzymian? Nikt.
W piątym wieku naszej ery, zachodnia część Imperium Rzymskiego rozpadła się na kawałki 3. (Część wschodnia przetrwała kolejne 1000 lat zanim upadła w wyniku inwazji Muzułmanów.)
Większość konserwatywnych badaczy Biblii uznaje że czwarte imperium będzie istniało w dwóch fazach (kruche i mocne). Przeznaczeniem fragmentów imperium jest ponownie się połączyć w ostateczne imperium, które jest tak widoczne w Piśmie.
Ciekawe jest, że każdy z fragmentów zachodniej części imperium miał swoje „pięć minut”, ale żaden nie osiągnął dominacji: Niemcy pod kontrolą Karolingów i późniejsze „święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego” (jak powiedział Wolter - „nie był Rzym święty ni cesarski!”). Nawet Hitler próbował to kontynuować, nazywając swoje rządy „trzecim imperium”. Ponowne łączenie się fragmentów Imperium Rzymskiego wydaje się mieć głębokie implikacje dla ludzi biorących Biblię na serio.
[W wyniku podbojów barbarzyńskich plemion cesarstwo rozpadło się i z czasem powstały znane nam dziś Francja, Anglia, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Belgia. Zjednoczyć je próbowali Karol Wielki, Karol V, Napoleon, Hitler, ale żadnemu nie udało się to dzieło. –przyp. tłum.]

Książę który przyjdzie

Anioł Gabriel przekazał Danielowi osławione proroctwo „siedemdziesięciu tygodni” które przewidziało między innymi dokładne przyjście Mesjasza jako króla Jerozolimy 4. Wtedy zostanie zgładzony i Jerozolima wraz ze świątynią zostanie zniszczona 5.
Jezus dał swoim czterem uczniom zapowiedź swojego drugiego przyjścia i wskazał na ten fragment z księgi Daniela jako klucz do proroctw czasów końca 6. To czterowersowe proroctwo jest niewątpliwie najbardziej zdumiewającym w całej Biblii i zasługuje na dokładne zbadanie. Nie tylko ustala z dużą precyzją chronologię i detale Ewangelii, ale również ustanawia ramy scenariusza drugiego przyjścia. Dla naszych badań skupimy się jednak na jednym detalu.

Opisując zniszczenie miasta i świątyni, tekst mówi:
... zburzone zostaną miasto i przybytek przez księcia, który ma nadejść... 7
[W innym tłumaczeniu mowa o ludziach księcia – „lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię” BW –przyp. tłum]

„Lud księcia” który zniszczy miasto i świątynię to oczywiści legiony Imperium Rzymskiego w roku 70. Legiony V, X, XII i XV oblegały Jerozolimę i zniszczyły ją dokładnie jak Gabriel (w księdze Daniela, rozdz. 9) i Jezus przewidzieli 8. Co więcej, „książę który ma nadejść” jest określeniem dla wyłaniającego się, światowego przywódcy, który ma jakieś trzy tuziny podobnych określeń w Biblii, jednak zazwyczaj zwany jest antychrystem. Jako że to jego ludzie zniszczyli miasto i świątynię, wnioskować możemy że antychryst jest identyfikowany czy powiązany z Imperium Rzymskim.
To tylko kilka powodów dla których badacze Biblii szukali „odrodzenia” Imperium Rzymskiego, jako zapowiedź kulminacyjnych wydarzeń Boskiego programu odkupienia.

Nowa Europa

Będziemy kontynuować serię artykułów odsłaniających tło, obecne działania i oczywiste plany zmierzające do utworzenia „Stanów Zjednoczonych Europy”. Ta powstająca konfederacja państw wpłynie na zarządzanie zasobami światowymi, na walkę o władzę –być może spychając na bok ONZ albo przejmując nad nią kontrolę, oraz najpewniej ujawni się jako przeciwnik a nie jako partner.
Jak to wpłynie na strategie wojskowe? Jak zmieni światową kontrolę nad surowcami strategicznymi, nad bronią masowej zagłady?
Jakie będą skutki wyłaniającego się w ONZ i Unii Europejskiej antysemityzmu? Jakie będą skutki wzrostu islamu w „nowej Europie”? Jaki będzie efekt zacieśniającej się przyjaźni między Watykanem a Islamem?
Przed każdym z ludzi „zamieszanych” w tą historię stoją wstrząsające wyzwania. W każdej chwili może pojawić się lider opisywany przez Biblię jako ważny gracz w szczytowym elemencie ludzkiej historii. Będzie rozjemcą wiodącym do „pokoju kończącego pokój” i baśniowej już wręcz Bitwy Armageddonu.
Nastał niezwykły czas, czas na „odrobienie pracy domowej” i na dopilnowanie by nasze osobiste priorytety były odpowiednie do czasów.

* * *

Tekst pochodzi z naszego nowego pakietu Europa Rising - The Empire Strikes Back [Wschodząca Europa - Imperium Kontratakuje].
Ten artykuł był pierwotnie opublikowany w 2003, w czerwcowym numerze Personal Update NewsJournal.


Odnośniki:
    
1. Wy 17:3-6, 33:22; Ps. 118:22; Iz 8:14, 28:16; Zach. 3:9 (dodatkowo Obj. 5:6); Mt. 21:43,44; Dz. Ap. 4:11; Rzym 9:33; 1Kor 10:4; 1Piotr 2:4-8. 
2. Obj. 13:1, 2; 17. 
3. Ks. Daniela 2:41-43.
4. Ks. Daniela 9:25; Zach. 9:9; Łukasz 19:38-40. 
5. Ks. Daniela 9:26; Łuk. 19:41-44.
6. Mt. 24, Mar. 13, Łuk. 21. 
7. Ks. Daniela 9:26. 
8.  Łuk. 19:41-44.
 
Tłumaczenia artykułów Koinonia House są zamieszczane na tych stronach za ustną zgodą wydawnictwa.
Tłumaczenia artykułów Johna Loefflera ( www.steelonsteel.com / www.newswithviews.com ) mają jego pisemne "błogosławieństwo".
Techniczne pytania prosimy kierować do nas poprzez nasz formularz kontaktu.

  

Tłum: Michał W., 11.2003 / Nota wstępna: GS Edytor

 Home | Artykuły | Doniesienia | Linki | Info | Kontakt 

|| © grazingsheep.com   1999-2009 ||