Nauka W Ks. Stworzenia (ukryta wiadomość)

 Home | Artykuły | Doniesienia | Linki | Info | Kontakt 

  
Koinonia House Online
- Zajrzyj do źródeł - wiele interesujących materiałów -
   
  
Autor: Chuck Missler
Oryginalny tytuł: Gospel In Genesis

Artykuł ukazał się w wydaniu Personal Update z lutego 1996.
  

Słowo od edytorów Koinonia House:
Uwaga: W związku z niezwykłym zainteresowaniem tym artykułem, został on przeredagowany i wydrukowany powtórnie by odpowiedzieć na wiele pytań, które napłynęły w międzyczasie.

Nota od tłuczącego:
W tej wersji tłumaczenia nie mamy oryginalnych hebrajskich znaków. W przyszłości postaramy się je tu dodać. Miejsca, gdzie występują hebrajskie słowa, odnotowane są poprzez: [hebrajski]


   

Używamy słowa "Ewangelia", "Dobra Nowina", "nauka (ewangeliczna)" [ang. "gospel" -p.tłum]. Gdzie w Bibli pojawia się to po raz pierwszy? Odpowiedz może cię zaskoczyć.

Zintegrowany Przekaz

Wielkim odkryciem jest fakt, że Biblia jest "systemem przekazu": nie jest po prostu 66 księgami napisanymi przez 40 autorów w ciągu tysięcy lat; Biblia jest zintegrowaną całością, która zawiera dowody nadnaturalnej inżynierii w każdym szczególe.

Rabini żydowscy mają zadziwiajacy sposób wyrażania tej samej idei: twierdzą, że nie zrozumieją Pisma dopóki Mesjasz nie przybędzie. Ale kiedy już przybędzie, to nie tylko zinterpretuje dla nas każdy z wierszy, ale również pojedyncze słowa; nawet poszczególne litery; w istocie rzeczy zinterpretuje  odstępy pomiędzy  literami!

Kiedy usłyszałem o tym po raz pierwszy, po prostu odrzuciłem to jako kolorystyczną przesadę.  Dopóki nie przeczytałem jeszcze raz Mateusza 5:17 i 18:

        Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie
        przyszedłem rozwiązywać, lecz wypełnić.
        Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani
        jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się
        stanie.

(jota i kreska są odpowiednikami tyld i innych znaków w języku hebrajskim.)

Przykład

Wyraznym przykładem tego może być Stworzenia, Rozdział 5, gdzie mamy genealogię od Adama do Noego. Jest to jeden z tych rozdziałów, gdzie mamy tendencje by szybko przelecieć go wzrokiem, kiedy czytamy Ksiegę Stworzenia - to po prostu genealogia od Adama do Noego.

Ale Bóg zawsze wynagradza pilnego ucznia. Zbadajmy ten rozdział dokładniej.

W naszej Bibli czytaliśmy imiona hebrajskie.  Co te imiona właściwie oznaczają?
 

Studia Korzeni

Znaczenie imion własnych może być trudnym zadaniem ponieważ bezpośrednie tłumaczenie jest rzadko dostępne.  Nawet konwencjonalny leksykon hebrajskiego może się okazać mało użyteczny. Studia oryginalnych korzeni mogą jednak dostarczyć fascynujących rezultatów.

(ostrzeżenie: wiele pomocy w studiach, takich jak konwencjonalny leksykon mogą się okazać raczej powierzchowne kiedy ma się do czynienia z imionami własnymi.  Co więcej, spojrzenie na znaczenie oryginalnych zródeł nie jest wolne od kontrowersji i odmiennych rezultatów.)

Spróbujmy.
  

Potop

Matuzalem pochodzi od [hebrajski],  muth, korzeń, który znaczy "śmierć"(p.1); i od [hebrajski], szalach, które znaczy "przynieść", lub "wysłać".   Imię Matuzalem znaczy, "jego śmierć przyniesie"(p.2).

Ojciec Matuzalema otrzymał proroctwo Wielkiego Potopu i dowiedział się, że jak długo jego syn żyje, kara potopu będzie wstrzymana; ale jak tylko umrze, potop będzie zesłany, przyniesiony.

[...]

I istotnie, tego roku kiedy Matuzalem zmarł, potop nadszedł.(p.3)

Jest interesującym, że życie Matuzalema bylo symbolem miłosierdzia Boga w odwlekaniu kary potopu.

Dlatego jest trafnym, że czas jego życia jest najdluższym w Bibli - mówiąc o rozciągłości miłosierdzia Boga.
 
 

Inne Imiona

Jeśli imię Matuzalema ma taką wyrazną wymowę, to spróbujmy zobaczyć co może się ukrywać za innymi.

Imię Adama, [hebrajski] znaczy "człowiek."  Jako pierwszy człowiek, to zdaje się być oczywiste.


Set

Syn Adama nosił imię Set, [hebrajski], które oznacza "wybrany", "wyznaczony".  Ewa powiedziała "Bo Bóg wybrał dla mnie następne nasiono zamiast Abla, którego zabił Kain."(p.4)


Enosz

Syn Seta nazywał się Enosz, [hebrajski], co oznacza "śmiertelny", "delikatny", lub "nieszczęsny."  Bierze się to z korzenia  anasz, być nieuleczalnym, osłabionym raną, żałością, nieszczęściem, chorobą, lub nikczemnością.

To było w dniach Enosza, kiedy ludzie zaczęli kalać imię Boga Żywego.(p.5)


Kenan

Synem Enosza był Kenan, od [hebrajski], co może oznaczać "smutek", "pieśń pogrzebową", lub "elegię."  (Dokładna denotacja jest cokolwiek zwodnicza; niefortunnie pewne pomoce zakładają, że Kenan jest synonimiczne z "Kainan.")

Balaam, patrząc ze wzgórz Moabu, używa kalamburu [żartobliwej dwuznaczności - p.tł] na nazwę Kenitow, kiedy przepowiada ich unicestwienie.(p.6)

Nie mamy pojęcia dlaczego nadawali takie, a nie inne imiona swoim dzieciom. Często mogło się to odnosić do okoliczności ich narodzin, etc.


Mahalalel

Syn Kenana nazywał się Mahalalel, od [hebrajski], co oznacza "błogosławiony" lub "chwała"; oraz El, imię Boga. Stąd, Mahalalel znaczy "Błogosławiony Bóg."  Często imiona hebrajskie zawierają El, imię Boga, jak w imieniu Dan-i-el, "Bóg jest moim Sędzią," etc.


Jared

Syn Mahalalela był nazwany Jared, [hebrajski], od czasownika jarad, co oznacza "zstąpi", "przyjdzie."(p.7)


Enoch

Synem Mahalalela był Enoch, [hebrajski], co oznacza "nauczanie", "nauczać", lub "początek".  Był pierwszym z czterech generacji kaznodzieji. W istocie, najwcześniej zapisane proroctwo było Enocha, które zadziwiająco dotyczy Powtornego Przyjścia Chrystusa (chociaż jest cytowane w Księdze Judy, w Nowym Testamencie):

"    o nich też prorokował Enoch, siódmy potomek po Adamie,
     mówiąc: oto przyszedł Pan z dziesięcioma tysiącami swoich
     świętych,

     Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich
     bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których
     się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie
     wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy."

          Judy 14, 15


Metuszelach

Enoch był ojcem Metuszelacha, o którym już wspominaliśmy. Enoch spacerował z Bogiem po tym jak miał Metuszelacha.(p.8)  Najwyrazniej Enoch otrzymał proroctwo Wielkiego Potopu, i dowiedział się, że jak długo jego syn będzie żywy, kara potopu będzie wstrzymana.  Tego roku, kiedy Metuszelach umarł, potop nadciągnął.

Enoch, oczywiście, nigdy nie umarł: zostal przeniesiony (p.9), (lub, jeśli wybaczycie mi to wyrażenie, "wniebowstąpił"). [oto jak Metuszelach może być najstarszym człowiekiem w Biblii, choć umarł "przed" swoim ojcem!]


Lamek

Synem Metuszelacha był Lamek, [hebrajski], korzeń ciągle widoczny w naszym słowie "lament".  Lamek sugeruje "rozpaczanie".

(To imię jest również połączone z Lamekiem w lini Kainowej, który niechcący zabił swojego syna Tubal-Kaina w wypadku podczas polowania. (p.10))


Noe

Lamek, oczywiście, jest ojcem Noego, [hebrajski], co pochodzi od  nacham,  "przynieść ulgę", lub "pociechę", "ukojenie", jak Lamek sam wyjaśnia w Stworzenia 5:29.


Lista Kompozycyjna

Teraz złóżmy to razem:

H e b r a j s k i T ł u m a c z e n i e
   
          Adam

Set

Enosz

Kenan

Mahalalel

Jared

Enoch

Metuszelach                         

Lamek

Noe

            Człowiek

Wybrany

Śmiertelny

Smutek;

Błogosławiony Bóg

Przyjdzie

Nauczać

Jego śmierć przyniesie

Rozpaczający

Pociecha, ukojenie

To już jest coś:

"Człowiekowi jest dany śmiertelny smutek; (ale) Błogosławiony Bóg przyjdzie nauczając (że) Jego śmierć przyniesie zrozpaczonym ukojenie."

oto ta Nauka ukryta w genealogii w Księdze Stworzenia!

(Nigdy mnie nie przekonacie, że grupa żydowskich rabinów "konspirowała" by ukryć "Chrześcijańską Naukę" tutaj w genealogii w ich uświęconej Torah!)
  

Świadectwo Zamysłu

Implikacje tego odkrycia mają dużo większy zasięg niż może się to wydawać na pierwszy rzut oka.

Wykazuje to, że już na samym początku, w pierwszych rozdziałach Księgi Stworzenia, Bóg wyłozył swój plan odkupienia rodu ludzkiego. To jest historia miłości wypisana krwią na drewnianym krzyżu, który był postawiony w Judei prawie 2000 lat temu.

Biblia jest zintegrowanym systemem przekazu, produktem nadnaturalnej inżynierii. Każdy numer, każda nazwa miejsca, każdy szczegół - każda jota i kreska - są tam dla naszej nauki, naszego odkrycia i naszego zdumienia. Zaprawdę, nasz Bóg jest wspaniałym Bogiem.

Jest zadziwiającym kiedy odkrywamy, jak wiele Biblijnych "kontrowersji" zdaje się wyparowywać jeśli ktoś po prostu uznaje jedność [Biblii - p.tł.] - tych 66 ksiąg, napisanych przez 40 autorów w ciągu tysięcy lat.

Jest znaczącym jak wiele subtelnych odkryć kryje się za małymi szczegółami tego tekstu. Niektóre z nich stają się natychmiast oczywiste przy małym nakładzie studiów; niektóre są bardziej techniczne i wymagają specjalnych pomocy.

Wiele z tych odkryć jest opisanych w naszym pakiecie zapoznawczym,
Ponad PrzypadekWiele jest również omówionych w naszej ostatniej książce, Stwórca Spoza Czasu i Przestrzeni.

Zwracaj uwagę na każdy szczegół; czekają tam odkrycia! Bóg zawsze nagradza pilnego ucznia. Jakie inne "przekazy" kryją się za nazwami i imionami w Biblii?  Sprawdzcie sami.


 

Noty i przypisy:
1. "Muth", śmierć, pojawia się w Starym Testamencie 125 razy.
  
2. Zobacz Pink, Jones i Stedman w bibliografii.
  
3. Metuszelach miał 187 lat kiedy miał Lameka i żył jeszcze 782 lata.  Lamek miał Noego kiedy mial 182 lata (Stworzenia 5:25-28). Potop przyszedł kiedy Noe miał 600 lat (Stworz. 7:6, 11). 600 + 182 = 782-gi rok życia Lameka, rok kiedy Metuszelach umarł.
  
4. Stworzenia 4:25
  
5. Stworzenia 4:26 jest często niewłaściwie tłumaczony. Targum Onkelosa:
"...powstrzymany od modlitwy w imie"; Targum Jonatana: "nazwali swych bożków w imię..."; Kimchi, Rashi i inni starożytni żydowscy komentatorzy zgadzają się. Jeremiasz  wskaza
ł, że była to opinia wielu Żydow w jego czasach.  Maimonides, "Komentarz do Miszny" (nieodłączna część Talmudu), A.D. 1168, przypisuje początki bałwochwalstwa czasom Enosza.
  
6. Liczb 24:21, 23.
  
7. Pewne autorytety sugerują, że to może być aluzja do "Synów Boga" którzy "zstąpili" by zepsuć córki człowiecze, w rezultacie czego powstali Nefilici ("Upadli") ze Stworzenia 6. O tych dyskutowaliśmy w naszym artykule z ostatniego miesiąca, i również wspominaliśmy o nich w naszym pakiecie zapoznawczym, "Potop Noego".
  
8. Stworzenia 5:21, 24.
  
9.   Stworzenia 5:24.
  
10. Stworzenia 4:19-25; zródła rabińskie, odn. Kaplan, i inni.


Bibliografia:

Eastman, Mark, i Missler, Chuck "The Creator Beyond Time and Space",
The Word for Today,  Costa Mesa CA, 1995.

Jones, Alfred, "Słownik Imion Własnych Starego Testamentu", Kregel Publications, Grand Rapids MI, 1990.

Kaplan, Rabbi Aryeh, "The Living Torah", Maznaim Publishing Corporation, Jerozolima, 1981.

Pink, Arthur W., "Gleanings in Genesis", Moody Bible Institute, Chicago IL, 1922.

Missler, Chuck, "Beyond Coincidence" (pakiet zapoznawczy, audio - na kasetach - z notatkami),  Koinonia House, Coeur d'Alene ID, 83816, 1994.

Rosenbaum, M., i Silbermann, A., "Pentateuch with onkelos's Translation (into Aramaic) and Rashi's Commentary", Silbermann Family Publishers, Jerozolima, 1973.

Stedman, Ray C., "The Beginnings", Word Books, Waco TX, 1978.

 

 
Tłumaczenia artykułów Koinonia House są zamieszczane na tych stronach za ustną zgodą wydawnictwa.
Tłumaczenia artykułów Johna Loefflera ( www.steelonsteel.com / www.newswithviews.com ) mają jego pisemne "błogosławieństwo".
Techniczne pytania prosimy kierować do nas poprzez nasz formularz kontaktu.

 

Tłum: RKiver, 1997/8 / Ostatnie zmiany, korekta i adaptacja do nowego formatu: 2003.11

 Home | Artykuły | Doniesienia | Linki | Info | Kontakt 

|| © grazingsheep.com   1999-2009 ||