cor-lwh.gif (62 bytes) Izrael i Trzecia Świątynia - zbiór doniesień K-House cor-rwh.gif (63 bytes)

 Home | Artykuły | Doniesienia | Linki | Info | Kontakt 

  
Koinonia House Online
- Zaglądnij do zródeł - wiele interesujących artykułów -
   
Przyspieszenie pewnych procesów (i doprawdy we wszystkich dziedzinach życia, lokalnie i globalnie) daje się zaobserwować po niedawnym ataku w USA. Oto zbiór interesujących informacji w odniesieniu do Państwa Izraelskiego i dążenia do odbudowy Świątyni na Wzgórzu Swiątynnym.
 
TRZECIA ŚWIĄTYNIA W JEROZOLIMIE
 
Przygotowania do wmurowania kamienia węgielnego pod nową żydowską świątynię, obok muzułmańskiej Qubbet as-Sachra ("Kopuła Skały") grozi wywołaniem fali przemocy pomiędzy Żydami, a Palestyńczykami. Temple Mount i Land of Israel Faithfull Movement planują przynieść, w ceremonialnej procesji, dwa 4.5 tonowe marmurowe kamienie węgielne do podnóża Wzgórza Świątynnego w czwartek, 4 października, za zgodą rządu izraelskiego i pod ochroną izraelskich sił bezpieczeństwa. Porównując wydarzenie do wizyty Ariela Sharona na wzgórzu rok temu, która była iskrą zapalną dla obecnych konfliktów, muzułmańska Rada Spraw Publicznych wezwała Narody Zjednoczone do interwencji i potępiła ceremonię jako poważną prowokację, która zaogni i tak już wybuchową sytuację.

Podczas zapowiadanej ceremonii, architekt Ruchu Wzgórza Świątynnego zaprezentuje plany budowy Trzeciej Świątyni, łącznie ze złotym ołtarzem kadzidlanym i świętymi naczyniami specjalnie przygotowanymi do użytku w nowej świątyni. Kapłan ubrany w biblijne szaty razem z Lewitami grającymi na instrumentach, poprowadzi procesję pielgrzymów do Wzgórza, namaszczając wcześniej dwa kamienie węgielne.

Wzgórze Świątynne skupia kolidujące ze sobą interesy trzech głównych religii świata. Jest miejscem, gdzie stały dwie poprzednie świątynie żydowskie; pierwsza Świątynia Salomona została zniszczona w czasie niewoli babilońskiej, podczas gdy druga Świątynia Heroda została zburzona przez Imperium Rzymskie w 70 roku. Teraz złota Qubbet as-Sachra zajmuje to miejsce, przypisując je Islamowi. Zgodnie ze starym Biblijnym proroctwem jest to miejsce gdzie powstanie Trzecia Świątynia. Niektórzy Izraelczycy uważają, iż świątynia może być zbudowana obok muzułmańskiej, ale inni oczekują zniszczenia 'Kopuły Skały'. Zgodnie z Biblią, budowa świątyni i wznowienie składania ofiar ze zwierząt, będzie preludium do pojawienia się globalnego dyktatora, często zwanego Antychrystem. Obawy przed odwetem Palestyńczyków spowodowały powstrzymanie izraelskich przedstawicieli przed wcześniejszymi próbami położenia kamieni węgielnych pod Trzecią Świątynię. Kiedy grupa Temple Mount Faithful miała pozwolenie na pokazywanie kamieni w lipcu , izraelskie siły porządkowe w bojowym ekwipunku szturmowały wzgórze, rzucając granaty ogłuszające na Palestyńczyków, którzy ciskali kamienie w Żydów modlących się przy Zachodnim Murze (Ścianie Płaczu).

Nie nadzorowane, islamskie prace konstrukcyjne w Południowej Ścianie wzgórza zostały wstrzymane przez policję z powodu groźby zawalenie ściany. Izraelski minister infrastruktury Avigdor Lieberman oskarżył Ruch Islamski i członków Arabskiego Knesetu [parlamentu] o ciągłe podburzanie i stwierdził, że Palestyńczycy próbują zniszczyć dowody wcześniejszego istnienia świątyni żydowskiej na Wzgórzu Świątynnym. W lipcu wprowadzono do amerykańskiego kongresu projekt ustawy, który miałby zatrzymać pomoc finansową dla palestyńskich władz, dopóki wykopy przy wzgórzu byłyby wstrzymane. Irańska agencja prasowa oświadczyła rzekomo w tym tygodniu, że Izrael kopie dwa tunele pod Wzgórzem Świątynnym w celu zniszczenia meczetu Al-Aksa.

Premier Palestyny Jasir Arafat przyrzekł uczynić Jerozolimę stolicą Palestyny i nigdy nie zrzec się kontroli nad Wzgórzem Świątynnym. Zamiar wmurowania kamieni węgielnych jest postrzegany jako sygnał zbliżającego się zburzenia islamskich meczetów. Arafat ostrzegł, że kwestionowanie islamskiej dominacji nad świętym miejscem, spowoduje zjednoczenie świata islamskiego przeciw Izraelowi, w bitwie o Jerozolimę, która może się stać punktem zapalnym dla katastrofalnej wojny światowej.

Zebrane przez Keziah
http://www.globalism.com.au


Linki:
The Temple Mount Faithful - TempleMountFaithful.org
http://www.templemountfaithful.org/

'Third Temple' Event On Again - WorldNetDaily
http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=24662

The Temple Mount in Jerusalem - Bible Revelations
http://www.revelations.org.za/TempleMount.htm

Cornerstone For Jewish Temple Heats Up Solemn Holiday of Tisha B'Av - Israel Insider
http://www.israelinsider.com/channels/politics/articles/pol_0039.htm

 

K-House eNews | 2 Pazdziernika, 2001


 

POLICJA ZAPOBIEGŁA ODBYCIU SIĘ CEREMONI
 

Dwa tygodnie temu donosiliśmy, iż Temple Mount i Land of Israel Faithfull Movement planują przynieść, w ceremonialnej procesji, dwa 4.5 tonowe, marmurowe kamienie węgielne do podnóża Wzgórza Świątynnego. Młodzi Palestyńczycy udali się w tamte rejony by demonstrować. Izraelska Policja nie zezwoliła jednak na odbycie się ceremonii, obawiając się rozruchów i przemocy ze strony Palestyńczyków, gdyż ujawniono że Hamas rozpowszechniał ulotki nawołujące do zakłócania spokoju ceremonii. Wszyscy Muzułmanie poniżej 40 roku życia zostali zatrzymani, by zapobiec próbom wspinania się na Wzgórze, a ceremonia została odwołana. Pierwotnie miała mieć poparcie władz, jednakże najwyraźniej nie były one świadome intencji grupy co do przyniesienia kamieni od Starego Miasta. Lider Temple Mount Faithfull - Gershon Solomon był niezadowolony z odwołania procesji w ostatniej chwili, zwłaszcza, że nie grupa nie miała dostatecznej ilości czasu na wniesienie odwołania do Sądu Najwyższego.

Linki:

Palestinian Threats Doomed Temple Mount Ceremony - The Jerusalem Post
http://www.jpost.com/Editions/2001/10/05/News/News.35764.html

Police Ban Temple Mount Faithful - WorldNetDaily
http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=24789

 

K-House eNews | 16 Pazdziernika, 2001


 

PORZUCENIE IZRAELA
 

Przed atakami z 11 września zostało przygotowane przychylne przemówienie dla Sekretarza Stanu Collina Powella o państwie Palestyńskim. I Prezydent Bush i Rada Bezpieczeństwa Narodowego uznali Palestynę jako część wielkiej inicjatywy na Bliskim Wschodzie. Zostało również zaplanowane spotkanie Busha z palestyńskim przywódcą Yasserem Arafatem na Głównym Zgromadzeniu Narodów Zjednoczonych. Z powodu wrześniowych ataków spotkanie to zostało przesunięte.

Podczas gdy administracja Busha konsekwentnie mówiła, że nie będzie narzucać porozumień po obu stronach, Powell w swym przemówieniu wspominał o generalnych zasadach rozstrzygnięć konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Od niedawnych ataków, dyplomacja arabska usilnie stara się zaangażować administrację Busha w rolę rozjemcy w Izraelu.

Bush przyznał we wtorkowy poranek, że Stany Zjednoczone zawsze były bliskie idei państwa palestyńskiego, o ile tylko będzie respektowane prawo Izraela do istnienia. Plan zakłada ustanowienie Jerozolimy stolicą obu krajów, z amerykańskimi ambasadami w obu strefach wpływów. Powell wzywał Arafata i izraelskiego Premiera Ariela Sharona do nacisków na zaprzestanie walk i podjęcie rozmów pokojowych. Sharon podejmie rozmowy, gdy skończą się akty arabskiej agresji. Arafat wezwał do rezygnacji z walk dwa tygodnie temu, lecz agresja przeciw Izraelowi trwa nadal. Pomimo to USA namawia obie strony do dążenia do porozumień w najważniejszych kwestiach konfliktu.

Podczas Zimnej Wojny, USA stało za Izraelem i Turcją jako sojusznikami przeciw prosowieckim krajom. Ten okres mamy za sobą i Ameryka nie potrzebuje już, ze strategicznego punktu widzenia, Izraela. Jednakże nie porzucą Izraela całkowicie z powodu jego zasobów wywiadowczych i zaplecza militarnego na Bliskim Wschodzie. Jednakże wraz z postępowaniem wojny przeciw terroryzmowi, Waszyngton będzie zabiegał o przychylność krajów islamskich w tamtym rejonie. Muzułmańskie państwa mogą dostarczyć informacji wywiadowczych dotyczących rozmieszczenia grup terrorystycznych, jak również wspierać ataki na nieustępliwe rządy, dla przykładu Talibów. Muzułmanie będą naciskali na USA w celu zmniejszania wsparcia dla Izraela.

Jeśli administracja Busha naprawdę jest zdecydowana w rozgromieniu terroryzmu na Bliskim Wschodzie, wtedy Izrael będzie dla nich tylko przeszkodą. Duża liczba grup terrorystycznych popiera nie tylko powstanie państwa Palestyńskiego, ale również całkowitą eliminację wszystkich Żydów w Izraelu. Grupy te nie chcą pokoju, chyba że pokój oznaczać będzie nieistnienie Izraela. Prezydent Bush negocjuje z Muzułmanami w celu powiększenia koalicji antyterrorystycznej, jednak wielu z nich wycofuje się z powodu niedawnej współpracy USA z Izraelem. [Jeśli Ameryka pozostawi Izrael samemu sobie, wtedy jedynym jego stronnikiem będzie Bóg, a USA stanie po niewłaściwej stronie barykady.]

Bóg wielokrotnie przyrzekał chronić Izrael i błogosławić tym, którzy Izraelowi błogosławią. Odkąd, w 1948 roku, na nowo powstał Izrael, arabskie kraje nierzadko próbowały zniszczyć go i siłą odebrać mu ziemię. Jednak każda próba kończyła się kompletną porażką , która powiększała tylko izraelskie terytorium.

Zachariasz 12 obiecuje ostateczne zjednoczenie i zwrócenie się wszystkich narodów świata przeciw Izraelowi. Jednak ci, którzy wystąpią przeciw niemu zostaną ukarani. Sam Bóg będzie doglądał Izraela i zniszczy wszystkie narody, które przybędą atakować Jerozolimę.

... Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem: Moim jest ludem, a ona odpowie: Pan jest moim Bogiem.

Zach. 13:9 (BW)

 


Linki:

U.S. Was Set To Support Palestinian Statehood - The Washington Post
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A55986-2001Oct1.html

U.S. To Get Tougher With Israel? - WorldNetDaily.com
http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=24742

Zechariah 12 - Blue Letter Bible
http://www.blueletterbible.org/kjv/Zec/Zec012.html#top

 

K-House eNews | 2 Pazdziernika, 2001


 

IZRAEL TO SOJUSZNIK USA
 

Burmistrz Nowego Jorku Rudy Guliani wywołał zamieszanie, kiedy zwrócił 10 milionów dolarów, przeznaczonych przez saudyjskiego księcia Alwaleed bin Talal na pomoc dla miasta. Początkowo Guliani przyjął czek, lecz nagle zmienił zdanie, w odpowiedzi na oświadczenia księcia o wspieraniu Izraela przez Stany Zjednoczone. "W czasach takich jak te, musimy wskazać i nazwać sprawy prowadzące do takiego ataku terrorystycznego." czytamy w oświadczeniu przekazanym przez doradców księcia bin Talal. "Sądzę, iż rząd Stanów Zjednoczonych powinien rozważyć ponownie swoją politykę na Bliskim Wschodzie i przybrać bardziej ostrożne stanowisko w palestyńskiej sprawie."

Guliani potępił uwagi bin Talala, mówiąc że ci, którzy dopuścili się ataku terrorystycznego, "dokonali rzezi na czterech bądź pięciu tysiącach niewinnych ludzi i było uzasadnione zapobieganie takim wydarzeniom w przyszłości."

Ameryka była ciągle potępiana wśród Muzułmanów za pomoc Izraelowi, pomimo jej wysiłków zmierzających do zaprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie - często na niekorzyść Izraela. W tym samym czasie była sojusznikiem Izraela, dzieląc podobne wartości jak również obietnice wzajemnej pomocy. Kiedy administracja Busha przyznała wsparcie dla Palestyny, premier Izrela Ariel Sharon porównał jej stanowisko do pozostawiania, przez Zachód, Czechosłowacji na łasce Hitlera 'w imię pokoju'. Natychmiast odpowiedział na to Sekretarz Stanu Collin Powell, mówiąc że Stany nigdy nie zrobiłyby nic by 'sprzedać' Izrael. Powiedział, że "Izrael jest wielkim przyjacielem Stanów Zjednoczonych. Zawsze będziemy wspierać Izrael i jego bezpieczeństwo."

W tym tygodniu, z powodu nacisków Ameryki, Sharon i Szymon Peres stwierdzili, że zgodzą się na utworzenie państwa palestyńskiego w części Gazy i zachodniego brzegu Jordanu, o ile Jerozolima nie zostanie podzielona. Ruch ten wstrząsnął stabilną koalicją rządową, jaką Sharon utworzył w Knessecie. Jedna z grup - Unia Narodowa - wystąpiła w poniedziałek z koalicji, mówiąc iż Sharon poddał się zewnętrznym naciskom. Sharon odpowiedział, że rząd musi pozostać solidarny, by nie dawać powodów do radości Arafatowi.

Pro-izraelska postawa USA musi trwać. Jeżeli podda się arabskim naciskom na osłabienie stosunków, zdradzi wiernego sojusznika i będzie działać poza Królestwem Boga.


I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi.

1 Moj. 12:3 (BW)


Będziemy mówić głośniej o naszych zasadach i staniemy za naszymi przyjaciółmi na całym świecie. A jednym z naszych najważniejszych przyjaciół jest państwo Izrael.

-George Bush

Pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Izraelem istnieje wielka przyjaźń - pomiędzy naszymi krajami i ludźmi. Jej podstawą są te same wartości, oddanie demokracji, wolności i pokojowi, oraz wspólne interesy, włączając dążenia do stabilności i zapobieganie przemocy i terroryzmowi.

-Ariel Sharon

 


Linki:

Rudy Royally Riled - NYPost
http://www.nypost.com/news/regionalnews/33844.htm

'We'll Never Sell You Out,' Powell Reassures Israel - The Jerusalem Post
http://www.jpost.com/Editions/2001/10/11/News/News.36006.html

Sharon Slams Far-Right Ministers: 'This Is A Dream For Arafat' - Ha'aretz
http://www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=82742

Negotiators Resume Mideast Truce Talks - The Charlotte Observer
http://www.charlotte.com/observer/natwor/docs/crackdown1013.htm

Israel Brushes Off U.S. Criticism - MSNBC
http://www.msnbc.com/news/468764.asp

Israel Offers Deal - Sky News
http://www.sky.com/skynews/storytemplate/storytoppic/0,,30200-1032529,00.html

 

K-House eNews | 16 Pazdziernika, 2001


 

Tłumaczenia artykułów Koinonia House są zamieszczane na tych stronach za ustną zgodą wydawnictwa.
Tłumaczenia artykułów Johna Loefflera ( www.steelonsteel.com / www.newswithviews.com ) mają jego pisemne "błogosławieństwo".
Techniczne pytania prosimy kierować do nas poprzez nasz formularz kontaktu.
  
  Tłumaczenie: 
Michał W.    
 Listopad 2001

 

 

 Home | Artykuły | Doniesienia | Linki | Info | Kontakt 

|| © grazingsheep.com   1999-2009 ||