Gog & Magog

 Home  |  Artykuły  |  Doniesienia  |  Linki  |  Info  |  Kontakt 

  
   

NOTA OD EDYTORA:
Pewna liczba badaczy Pisma Świętego i proroctw na temat czasów końca usiłuje dojść pochodzenia i udziału tajemniczych Goga i Magoga w scenariuszu czasów końca.

Ten tekst pochodzi z nieistniejących już stron RaptureWatch i przedstawia spojrzenie na te ludy poprzez pryzmat Biblii i współczesnej historii.

 

 
   
Magog

W tym tekście zajmiemy się trzema starożytnymi imionami z Biblii oraz ich odniesieniem do proroctw Biblii. 

Pierwsze imię, do pracy nad którym użyjemy proroctw Ezechiela, rozdziały 38 i 39 wraz z Objawieniem 20:8 to "Magog". Drugim imieniem będzie "Aszkenaz" wspomniany w księdze Jeremiasza, rozdziały 50 i 51. Ostatnie imię, to nazwa ludu opisanego w księdze Kolosan 3:11 - "Scytów".

Badacze Biblii odkryli, że wszystkie trzy nazwy odnoszą się do tego samego narodu. Zgodnie z Słownikiem Biblijnym Unger'a zapiski historyczne pozostawione np. przez Josephus'a czy Jerome'a wskazują, że region w którym mogli być znalezieni Scyci to Rosja.

Przyglądanie się Rosji zaczniemy od spojrzenia na -czekające nas w niedalekiej przyszłości- zwycięstwo tych starożytnych Scytów nad Irakiem. Nie dajmy się zwieść Rosyjskiej retoryce bronienia Iraku. Rosja jest w poważnych tarapatach finansowych i ma dobre powody ekonomiczne ku temu, by Irak ponownie zasilał jej budżet. Kiedy Rosja dostrzeże możliwość zagarnięcia irackich bogactw, nie będzie się wahać.

Bliski Wschód jest dla Rosji punktem strategicznym. Potwierdza to np. raport agencji Reuters z 1 Lutego 2000 zatytułowany: "Rosja wysyła okręty wojenne na manewry na morzu Śródziemnym.":

"Rosyjska Marynarka Wojenna oświadczyła w środę, że statki wojenne, włączając lotniskowce i podwodne okręty atomowe zostaną wysłane w listopadzie na ćwiczenia na morzu Śródziemnym... szef sztabu, Admirał Wiktor Krawczenko oświadczył agencji Interfax, że ćwiczenia potrwają trzy miesiące. Obecność sił rosyjskich w tamtym rejonie będzie znikoma, jednak morze będzie patrolowane przez siły wywiadu Floty Czarnomorskiej... Rosja wysłała tam statek wywiadu -Kildin 16 lutego, aby monitorował sytuację.

Kildin oraz drugi okręt zwiadowczy -Liman, zostały wysłane w rejon morza Śródziemnego podczas zeszłorocznych natowskich nalotów na Jugosławię."

Kiedy czytamy wers 27 Jeremiasza rozdział 51 znajdujemy imiona Ararat, Minni i Aszkenaz w opisie nadchodzącej wojny na Bliskim Wschodzie, która całkowicie obali Irak i wyludni większość krainy. Te trzy nazwy mogą być mogą być znalezione na starożytnych mapach, a wskazują na dzisiejsze rejony Rosji, Niemiec, Turcji i Iranu. Uważa się, że wojna z Irakiem będzie znaczącym wydarzeniem w o wiele większym konflikcie bliskowschodnim, który zaangażuje o walki Syrię, Egipt, Arabię Saudyjską, Kuwejt, Liban, Jordanię i Izrael razem z Palestyńczykami. Rosja -jako członek ONZ- wiele zyska na zwycięstwie nad Irakiem, i będzie dzielić z innymi łupy, jak zostało to opisane w księdze Jeremiasza 50:10 (w tym wersie Chaldea jest dzisiejszym Irakiem). Wers tej jest niezbędny do zrozumienia tematu: "... wszyscy, którzy ją złupią, nasycą się - mówi Pan." Znaczy to, że Rosja cieszyć się będzie ze zwycięstwa w tej wojnie i ten właśnie fragment proroctwa odróżnia tą wojnę od dwóch przyszłych bitew, w których Scytowie zostaną pokonani.

Wojna będzie krótka, ale wyniszczająca; użyta w niej zostanie broń masowego rażenia, jak to opisano w księdze Jeremiasza 51:26 i 51:62.

Uważamy również, że w tym rejonie nastąpi rozbrojenie. W perspektywie namacalnego pokoju i bezpieczeństwa, Żydzi zaczną powracać ze wszelkich krajów do swojej ojczystej ziemi. Jako że wielu dawnych wrogów Izraela będzie zniszczonych, Żydzi będą mieli powód przypuszczać, iż pozostali adwersarze, którzy ujrzeli konsekwencje wojny, przystaną na pokój. Rosja stanie się najprawdopodobniej wielkim sojusznikiem Izraela, jako że jest postrzegana jako jedna z siedmiu głów Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Sądzimy, że po wojnie Antychryst ustanowi siedmioletni pakt z Izraelem przepowiedziany w księdze Daniela 9:27. Nastąpi wtedy krótki okres pokoju i bezpieczeństwa. Podczas tego spokojnego okresu, który przyniósł człowiek znany jako "Antychryst", albo "książę który przyjdzie" (1Jan 4:3, Daniel 9:26), nastąpi zagłada przepowiedziana w pierwszym liście do Tesaloniczan (1Tesaloniczan 5:3)

Podczas pierwszej połowy siedmioletniego okresu Rosjanie-Scytowie poprowadzą atak na Izrael wspomniany w Ezechielu, w rozdziałach 38 i 39. Zgodnie z 38:10 Rosja uderzy na Izrael w czasie pokoju i bezpieczeństwa. Naszym zdaniem Rosja zdradzi ludzi, którzy ufali w jej siłę, jako gwarancję pokoju. Wystarczy przeczytać rozdziały 38 i 39 Ezechiela, by uzmysłowić sobie, że pokonanie Rosji będzie katastrofalne w skutkach (Ezechiel 39:10).

Badając Pismo, doszliśmy do wniosku, że nie ma innej możliwości i wspomniana wcześniej inwazja musi wydarzyć się właśnie w tym okresie. W czasach obecnych Izrael nie ma bezpieczeństwa, tak jak nie będzie go miał w połowie siedmioletniego okresu, kiedy Antychryst będzie nieustannie go prześladował (Daniel 9:27, Objawienie 12:13-17). Z końcem siedmiu lat, narody na ziemi będą połączone przeciw Izraelowi, jak podaje to Zachariasz, rozdział 12. Przepowiadany okres chwilowego pokoju następujący po rosyjskiej agresji pasuje do pierwszego trzy i pół letniego okresu.

Ważnym jest, by zauważyć o czym mowa w księdze Ezechiela 38:12; Rosja zaatakuje Izrael, by "brać łupy i grabić". Zasoby mineralne Morza Martwego są nieprzeliczone.

Według Colorado Christian News (styczeń 1999, przedruk z Jerusalem Post) "... firma naftowa Givot Olam natrafiła na ropę naftową blisko Rosh Ya'ahin... Givot Olam potwierdziła, że ciecz tryskająca z odwiertu Meged-2 to wysokiej klasy ropa z okresu paleozoicznego... w ciągu roku firma zamierza zacząć odwiert w miejscu zwanym Meged-3, gdzie -jak się uważa- znajduje się 1 miliard baryłek ropy, oraz 4 tryliony stóp sześciennych gazu. "Jeśli przypuszczenia potwierdzą się, to Izrael będzie miał dostatecznie dużo ropy na okres naszego - Twojego i mojego - życia," powiedział Tovia Luskin, kierownik firmy. Prace przy Meged-2 zaczęto we wtorek po południu i od tamtej pory wydobywa się 400 baryłek gazu dziennie... Basen paleozoiczny, który jest źródłem ropy w całej Arabii Saudyjskiej i innych krajach arabskich jest jednym z największych takich źródeł ropy na świecie."

29 lutego 2000 ukazał się raport Middle East Newsline zatytułowany "Gazowa perspektywa dla Izraela", gdzie czytamy: "Izrael jest podekscytowany myślą o wielkich rezerwach gazu naturalnego znajdującego się przy wybrzeżu śródziemnomorskim... Druckman powiedział, że zbiornik znaleziony przy odwiercie Mary-1 jest cztery razy większy od zbiornika znalezionego w czerwcu. Stwierdził, że jego zawartość może być warta około 4 miliony dolarów i że w ciągu 18 miesięcy Izraelczycy mogą otrzymać naturalny gaz... minister do spraw przemysłu i handlu Ran Cohen powiedział, że odkrycie wielkich składów gazu opodal Ashkelon, Gazy I Synaju będzie miało pozytywny wpływ na przemysł."

Niektórzy myślą, że Rosja nie dozbraja się i nie szykuje do podboju świata, powinien przeczytać artykuł z Colorado Springs Gazette, z 12 lutego 1999 roku, zatytułowany "Działania zmierzające do odbudowy arsenału nuklearnego jednoczą polityczne frakcje Rosji". Może on spowodować ponowne przemyślenie sprawy.

Artykuł ujawnia, że rosyjski arsenał atomowy został ustalony na 6000 głowic i że "w obliczu topnienia rosyjskich finansów mówi się o ratowaniu ekonomii poprzez traktowanie budowania pocisków atomowych nowej generacji jako działania nadrzędnego."

Bliższe spojrzenie na Pismo -na to, co się stanie po pokonaniu Rosji w wojnie z Ezechiela 38 i 39- jest bardzo ważne dla wyjaśnienia, iż nie jest to ta sama wojna z Magogiem, która ma się rozpocząć w okolicach tysiącletniego okresu panowania Chrystusa opisanego w Objawieniu 20:7-9. Nasze porównanie zaczyna się od Ezechiela 39:29, to jest zaraz po wojnie Magoga przeciw Izraelowi. Bóg mówi, że "Nie zakryję przed nimi [czyli Izraelem] mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski - mówi Wszechmocny Pan." To nie może być ta sama wojna, która kończy tysiącletnie panowanie Chrystusa, ponieważ -zgodnie z księgą Zachariasza 12:10- Izraelczycy będą patrzeć na oblicze Pana przez całe 1000 lat!

Również Objawienie 20:11 mówi o tym, że zaraz po zebraniu sił Magoga, blisko końca tysiącletniego okresu wielki, biały tron Boga zajmie miejsce w niebiosach. Dla zestawienia -koniec wojny Magoga w księdze Ezechiela 39:12 opisuje Izraelczyków chowających pod ziemią zmarłych. Ma to mieć miejsce przez siedem miesięcy. Dodatkowo -zgodnie z 39:9- doczesne życie będzie się toczyło jeszcze przez siedem lat, podczas których Izraelczycy będą niszczyć broń z ostatniej wojny. To może znaczyć, że izraelscy robotnicy będą prowadzić swoją pracę podczas tysiącletniego panowania Chrystusa, jeśli wojna, o której wspominał Ezechiel, będzie miała miejsce podczas pierwszej połowy siedmioletniego okresu. Izajasz 2:4 i Micheasz 4:3 w pełni to potwierdzają i twierdzą, że niszczenie broni będzie rzeczywiście przeprowadzane na początku nowego milenium.

Podsumowując, oto co można przewidywać dla dzisiejszych rosyjskich Scytów. Najpierw przyłączą się do nieodległej już wojny przeciw Irakowi i będą uczestniczy w grabieży (Jeremiasz 51:27 i 50:10). Pakt, który zagwarantowałby rozbrojenie w regionie Izraela, zostanie podpisany (Daniel 9:27). Wtedy Rosjanie zdecydują się zaatakować miłujący pokój naród Izraela, by później splądrować bogactwa Bliskiego Wschodu (Ezechiel 38:9-12). Następnie, dla kontrastu, Scytowie zostaną pokonani i to oni zostaną ograbieni (Ezekiel 39:10).

Nie ma szczególnych wzmianek o tym, że Sytowie będą brać udział w Armageddonie opisanym w Objawieniu 19:17-21 i w księdze Zachariasza, w rozdziale 12. Konflikt ten będzie miał miejsce na zakończenie siedmiu lat Ucisku. Po tysiącu lat rządów Chrystusa Scytowie ("Magogici") pójdą na wojnę po raz ostatni. Barbarzyńcy napadną na bramy Świętego Miasta i ich los zostanie przypieczętowany ogniem (Objawienie 20:1-10).

I jak -możemy zapytać- Scytowie otrzymają łaskę, skoro wejdą do milenium i będą się mnożyć? Zrobią to tą samą drogą co reszta -muszą być zbawieni poprzez wiarę w Jezusa, którego pokutna krew chroni wierzących przed karą za grzechy... "W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich," (Kolosan 3:11). Czy jesteś przygotowany na pochwycenie do nieba, nim przyjdzie Wielki Ucisk czy też będziesz pozostawiony?

Musisz być pewien w tej bardzo późnej godzinie. (1Koryntian 15:50-58).

 
"Wasz brat i przyjaciel w Chrystusie,
Jamma


  

 

Pytania prosimy kierowac do nas poprzez nasz formularz kontaktu, który równiez zawiera inne metody kontaktu.
  
  Tłumaczenie: 
Michał W.    
 Sierpień 2002
 

 Home  |  Artykuły  |  Doniesienia  |  Linki  |  Info  |  Kontakt 

|| © grazingsheep.com   1999-2011 ||