cor-lwh.gif (62 bytes) Prognoza dla Jerozolimy cor-rwh.gif (63 bytes)

 Home | Artykuły | Doniesienia | Linki | Info | Kontakt 

  
Koinonia House Online
- Zagladnij do zródel - wiele interesujacych materialów -
   
NOTA OD TŁUMACZA:
Ten tekst został opublikowany pod koniec 2000 roku w broszurce Koinonia House - Personal Update. Niektórzy mogą więc uważać, iż jest małowartościowy. W końcu wiele się zmieniło od tamtego czasu.
Ale tak jak poloniści doszukują się aktualnego dla uczniów przesłania w dziele literackim sprzed stu lat, tak ja ośmielam się zapoznać Was z tym, co mądrego wymyślił Chuck dwa lata temu.
A widząc co się teraz dzieje... tekst jakby otrzymał nowe życie.
-- Michał W.
 
   
W chwili, kiedy to wydanie idzie do druku [2000 -przyp. tłum], cały świat zastanawia się co się teraz wydarzy w Jerozolimie. Jakieś 2,5000 lat temu, prorok Zachariasz zapisał przewidywania Boga dotyczące tego targanego konfliktami miasta:

Oto Ja postawię Jeruzalem kubkiem opojenia wszystkim narodom okolicznym, którzy będą przeciwko Judzie na oblężenie, i przeciwko Jeruzalemowi.

Owszem, stanie się dnia onego, że uczynię Jeruzalem kamieniem ciężkim wszystkim narodom; wszyscy, którzy go dźwigać będą, bardzo się urażą, choćby się zgromadziły przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. -Zach. 12:2-3 (BG) [5]

To proroctwo mogłoby się wydawać absurdem w naszych czasach. Oto mamy miasto bez złóż naturalnych, portu, rzeki -żadnego powodu by mieć znaczenie strategiczne. Nie kontroluje już żadnych szlaków handlowych i nie ma widocznych powodów by miało ważne, geopolityczne znaczenie.

Nie wydaje się też ważne kulturowo; jedynie stosunkowo mała grupka Żydów uważa je za bardzo znaczące. Nawet jeśli wszyscy Żydzi byliby w to 'zamieszani', to nadal nie mogłoby tłumaczyć zgromadzenia wszystkich narodów ziemi przeciwko miastu.

Muzułmanie kontrolowali je przez tysiąc lat i pozwalali popadać mu w ruinę do czasu, kiedy odkryli wagę miasta dla Żydów; wtedy -oczywiście- stało się ono najważniejsze dla Islamu.

Chrześcijanie uznają je ze względów historycznych i biblijnych, ale nie na tyle, by za nie umierać. A pomimo to, w każdej stolicy, każdego kraju o jakimś światowym znaczeniu, do późna rozważany jest problem Jerozolimy!

Powrót Państwa Izraelskiego

Wieki rozmów dotyczących przeznaczenia Żydów, oraz dysputy pośród biblistów nad kwestią powstania Państwa Izraelskiego ujrzały swój kres, wraz oddaniem Żydom ich ziemi w 1948 roku. Prorok Izajasz chyba przewidywał tą sytuację, kiedy napisał

Stanie się też dnia onego, iż Pan powtóre rękę swą przyłoży, aby posiadł ostatek ludu swego, który pozostanie od Assyryjczyków i od Egiptu, i od Patros, i od Chus, i od Elam, i od Senaar, i od Emat, i od wysep morskich.

I podniesie chorągwie między poganami, a zgromadzi wygnanych z Izraela, a rozproszonych z Judy zbierze ze czterech stron ziemi. Izaj. 11:11-12 (BG) [5]

"Powtóre?" Pierwsze ponowne zgromadzenie, ponowne odzyskanie, miało miejsce po niewoli babilońskiej. [1] Drugie odzyskanie zaczęło się, kiedy w XIX wieku zarysowały się starania Theodor'a Herzl'a i innych, a zakończone 14 maja 1948 roku, kiedy to cały świat słuchał w radio David'a Ben Gurion oświadczającego, iż nazwą dla nowej ziemi Żydów jest Izrael.

(Dyskusje, czy fragmenty Starego Testamentu powinny być brane na poważnie, należy zakończyć przy tej dacie.)

Późniejsze zmagania tego malutkiego kraju z wrogiem pozornie nie do pokonania, stały się oczywiście legendą naszych czasów.

A nienawiść ciągnie się dalej, kwestionując ich święte prawo do istnienia.

Pokój w Jerozolimie

Czy w Jerozolimie nastanie pokój? Najwyraźniej nie, dopóki Książę Pokoju przejmie władzę. Jezus powiedział:

... Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. - Łuk. 21:24 (BW)

"Czasy pogan" zaczęły się wraz z panowaniem Króla Babilonu - Nabuchodonozora i będą trwać do chwili pojawienia się światowego przywódcy (zwanego popularnie Antychrystem). Zostanie zawarty fałszywy pokój -kiedy "książę który wkroczy/przyjdzie (...) zawrze przymierze" jakoby na okres siedmiu lat. [2]

Proces pokojowy

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, proces pokojowy rozpoczęty w Oslo, praktycznie gwarantuje wojnę na Bliskim Wschodzie.
Cała ta farsa parta jest na błędnej przesłance zakładającej, że muzułmańską ambicję można uciszyć, redukując granice z Izraelem, mimo że przywódcy muzułmańscy powtarzali wyraźnie wiele razy, iż zarówno przed, w trakcie, jak i po zawarciu porozumienia w Oslo ich głównym celem jest zlikwidowanie Izraela, i że nie spoczną póki najmniejsze ślady Izraela nie zostaną usunięte.

Upierają się przy czymś, czemu Izrael nie może ustąpić.

Czy Bóg zainterweniuje?

Biblia wskazuje, że będzie szczególne wydarzenie zwiastujące ponowne ujęcie się Pana za Jego ludem; Bóg zadziała, by powstrzymać inwazję z dalekiej północy. Mówiąc do przywódcy ziem Magoga (które -wierzymy- odnoszą się do Rosji) [3], Pan mówi:

Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok, aby okryć ziemię; a w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okażę się świętym na tobie, Gogu.

I tak okażę moją wielkość i moją świętość, i objawię się na oczach wielu narodów. I poznają, że Ja jestem Pan. - Ezech. 38:16,23 (BW)

Ten cytat jest bliski znawcom proroctw Biblii. Sugeruje on użyje broni atomowej. [4]
Im więcej ktoś wie o technicznych szczegółach tego fragmentu, im więcej wie na temat obecnej sytuacji w tamtym rejonie, tym większe nachodzi go przeświadczenie, że oto zbliża się opisana sytuacja.

Ale dlaczego?

Dlaczego Bóg będzie interweniował? Dlaczego Izrael zasłużył na taką specjalną uwagę?
Odpowiedź jest bardzo zadziwiająca:

I rozproszyłem ich wśród narodów, i zostali rozsiani po różnych ziemiach; według ich postępowania i ich czynów osądziłem ich,

Lecz gdy przybyli do narodów, wtedy tam, dokądkolwiek przybyli, znieważali moje święte imię, gdyż mówiono o nich: Oni są ludem Pana, musieli wyjść z jego ziemi.

Wtedy żal mi było mojego świętego imienia, które znieważył dom izraelski wśród ludów, do których przybył.

Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście.

Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich; i poznają ludy, że Ja jestem Pan - mówi Wszechmocny Pan - gdy na ich oczach okażę się święty wśród was.

I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i sprowadzę was do waszej ziemi... - Ezech. 36:19-24 (BW)

To nie ze względu na nich; to ze względu na imię Boga, które jest z tym związane. Tak napisano, tak też się stanie.

Najbardziej ekscytujący czas

To dziwnie uczucie, kiedy wyobrazimy sobie, iż Pan Wszechrzeczy umieścił Swoje imię w szczególnym miejscu na Ziemi. Podczas gdy "... Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia...", On zdecydował się nazwać konkretne miejsce Swoim.
Ono nie należy do Palestyńczyków; nie należy ono do ONZ. Nie należy też do Izraela, wyłączają dzierżawę w zamian za posłuszeństwo.

Bawiąc się polityką zagraniczną na terenie Bliskiego Wschodu, grzebiemy naszym palcem w oku Boga! To jego ziemia, a my nie możemy wtrącać się do jego planów.

I ponownie, przyszły scenariusz został szczegółowo opisany w Jego Słowie.
Zbliżamy się do Jego końcowego planu. Oto przesłanka; chcielibyśmy, byś się z nią zmierzył - nie ją przyjął:

"Zostaliśmy rzuceni w okres czasu, o którym Biblia mówi więcej niż o jakimkolwiek innym momencie w historii, włączając czasy, kiedy Jezus chadzał brzegami Galilei i wspinał się na góry Judei."

By zweryfikować te "niedorzeczne" słowa, powinieneś zrobić dwie rzeczy:

1) Odkryj co Biblia mówi o "czasach końca" (Biblia, nie popularne książki sugerujące tylko co mówi Biblia).

2) Dowiedz się co naprawdę dzieje się na geopolitycznym horyzoncie. Nie jest to proste, zwłaszcza kiedy zauważysz, jak największe źródła informacji dumnie zarysowują problem, zamiast informować społeczeństwo. (Przegląd John'a Loeffler'a dotyczący Bliskiego Wschodu, "The Struggle For Jerusalem"... to będzie wspaniały początek.)

Zawirowania, które są przed nami, mogą być ekscytującą przygodą, jeśli tylko się wie, jaki jest nasz prywatny stosunek do tego.
Istotnie, jest to czas, by odrobić swoją pracę domową.

*   *   *

Ten artykuł był pierwotnie opublikowany w 2000, we wrześniowym numerze Personal Update NewsJournal.

 

    1. Są pewni kompetentni naukowcy, którzy twierdzą, iż aktualne zgromadzenie jest pierwszym; we fragmencie Izajasza doszukują się późniejszego zgromadzenia, w czasie Millennium; zauważyć też należy, iż stanowią mniejszość.
2. Daniel 9:27.
3. Magog był przodkiem Scytów -przodków dzisiejszych Rosjan. Zobacz nasz zestaw wprowadzający w celu uzupełnienia wiadomości.
4. Ezekiel 39 wskazuje, że broń pozostawiona przez najeźdźców dostarczy Izraelowi energii na siedem lat (39:9-10), że będą musieli odczekać siedem miesięcy, zanim oczyszczą pole bitwy (39:14), że zatrudnią "fachowców" do oczyszczania (39:14), oraz że jeśli ktokolwiek zauważy coś, co czego nie zauważyli czyściciele, miejsce to będzie oznaczone w celu usunięcia szczątków (39:15)

PRZYPIS TLUMACZA:
 

5. Oryginalnie artykuł zawierał cytaty z Biblii Króla Jerzego (KJV), które zamieniłem na odpowiadające, pod względem treści, fragmenty Biblii Gdańskiej. Wybór tego, a nie innego tłumaczenia został spowodowany brakiem wielu ważnych -dla tekstu- słów w tłumaczeniach BW czy BT.
A nawet kiedy wersy nowocześniejsze były równie dokładne, stosowałem zasadę konsekwencji...

Np.:
Zach. 12:2-3 KJV
Behold, I will make Jerusalem a cup of trembling unto all the people round about, when they shall be in the siege both against Judah and against Jerusalem .

And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people: all that burden themselves with it shall be torn in pieces, though all the people of the earth be gathered together against it.

Zach. 12:2-3 BW
Oto Ja uczynię z Jeruzalemu puchar taczania się dla wszystkich ludów wokoło. Niedola dotknie także Judę przy oblężeniu Jeruzalemu.

W owym dniu uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani, gdy zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi.

Za 12:2-3 BT
Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Na Judę również ześlę doświadczenie w czasie oblężenia Jeruzalem.

W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się zgromadzą przeciw niemu.

--- Jerozolima ma stać się "pucharem taczania" w chwili, kiedy wszystkie narody będą oblegać miasto. Pogląd na to dostajemy jedynie w KJV, BG i po pewnych nadinterpretacjach w BW.

 

 


 
Tłumaczenia artykułów Koinonia House są zamieszczane na tych stronach za ustną zgodą wydawnictwa.
Tłumaczenia artykułów Johna Loefflera ( www.steelonsteel.com / www.newswithviews.com ) mają jego pisemne "błogosławieństwo".
Techniczne pytania prosimy kierować do nas poprzez nasz formularz kontaktu.
  
  Tłumaczenie: 
Michał W.    
 21 czerwca 2002
 

 Home | Artykuły | Doniesienia | Linki | Info | Kontakt 

[grazingsheep.com  2002]