Papież Prosi o Wybaczenie! (Zaskakująca Zmiana Doktryn?)
 Home  |  Artykuły  |  Doniesienia  |  Linki  |  Info  |  Kontakt 
  
Koinonia House Online
- Zajrzyj do źródeł - wiele interesujących materiałów -
   
  
Autor: redakcja, Koinonia House Int.
 

Artykuł ukazał się w wydaniu Personal Update z lipca 1995.
  

       

Jedno z największych wydarzeń w ciągu 500 lat historii kościoła nastąpiło 29 marca, 1994 roku: wspólna deklaracja, "Ewangelicy i Katolicy Razem: Chrześcijańska Misja w Trzecim Tysiącleciu," została podpisana przez Watykan i wielu znaczących ewangelicznych liderów, z wyraźnym uzgodnieniem teologicznych różnic. Więc Reformacja była tylko nieporozumieniem?

Z pewnością wyglądało na to, że kompromis Słowa był w centrum tego porozumienia. Ale Słowo Boże nie zmieniło się. Czy wieki męczenników torturowanych na śmierć za doktrynę zbawienia przez wiarę, nieomylność Słowa i dramatyczne artykuły wiary Reformacji, były wszystkie na darmo? Czy wszystkie te miliony, które umarły dla swojej wiary, były po prostu ofiarami gigantycznego nieporozumienia? Tak by się mogło wydawać.
 

Kobieta Dosiadająca Bestii

Ta wspólna deklaracja prowadzi do znaczącej książki Dawida Hunta, Kobieta Dosiadająca Bestii (która, jeśli jeszcze jej nie odkryliście, jest konieczną lekturą). Dawid Hunt z dużym nakładem pracy spisuje opowieść (wraz z dokumentacją) zdumiewającej historii Kościoła Średniowiecznego, prawdziwe początki Kościoła Rzymsko-Katolickiego i, co bardzo istotne, jego pozycję dzisiaj i jego wyraźne przeznaczenie w prorokowanej przyszłości.

Aby ujrzeć to w pewnej perspektywie, należy zdać sobie sprawę z krwawej religijnej historii zmagań o władzę w Kościele Rzymskim. Trzeba mieć na uwadze, że jeden papież (Innocent III), w ciągu jednego dnia tylko, wymordował więcej chrześcijan niż wszyscy cesarze rzymscy razem wzięci.
 

Niespodzianka Watykanu!

Co czyni to szczególnie istotnym jest znaczące wydarzenie, które miało miejsce 21 maja, 1995, na starym rosyjskim lotnisku, podczas mszy pod gołym niebem w strumieniach deszczu w Morawii. (Morawia była miejscem walk podczas zaciętej Wojny Trzynastoletniej w XVII w.)

Zwracając się do tłumu blisko dziesięciu tysięcy ludzi, Papież Jan Pawel II prosił o przebaczenie za zło wyrządzone przez Koscioł Katolicki Protestantom i ludziom innych wyznań.

"Dzisiaj, ja, Papież Kościoła Rzymu, w imię wszystkich Katolików, proszę o przebaczenie za zła wyrządzone nie-Katolikom podczas burzliwej historii tych ludzi," powiedział. "Równocześnie, ogłaszam przebaczenie Kościoła Katolickiego za jakiekolwiek krzywdy jego synowie i córki doznali."

Uroczyste słowa i sposób formułowania myśli uczyniły to najmocniejszym z oświadczeń papieskich w ostatnich latach w egzaminacji roli i odpowiedzialności kościoła za zbrodnie dokonane i dozwolone w jego imieniu na przestrzeni wieków.

W świetle uporczywie podtrzymywanej doktryny nieomylności, to jest zdumiewające stwierdzenie. Za pomocą jednego zgrabnego stwierdzenia dziesiątki milionów chrześcijan torturowanych na śmierć poprzez ostatnie 1500 lat zostało teraz "pozostawione za nami". Niepospolite stwierdzenie.

Ale dlaczego? W kolejnym liście wydanym w lipcu 1995, Papież uczynił nowe propozycje dla wschodnich ortodoksyjnych kościołów, podkreślając te aspekty wiary, które łączą wschodnie i zachodnie kościoły wbrew ich historycznemu podziałowi.

Jego celem, jak wielokrotnie powiedział, jest promocja jedności chrześcijan świata "w przewidywaniu nadchodzącego Tysiąclecia [p.t.Millenium]."
 

Nadchodzące Tysiąclecie

Jest ważnym aby dokładnie zbadać ambicje i charakter "Ogólnoświatowej Religii" przewidywanej w Biblii, szczegolnie w ks. Objawienia 17. Prowokacyjna książka Dawida Hunta wyraźnie identyfikuje "Kobietę Dosiadającą Bestii".

Wyraźne dążenia Watykanu do objęcia przewodnictwa ogólnoświatowego ruchu ekumenicznego są manifestowane coraz głośniej - włącznie z administracją nad Wzgórzem Świątyni w Jerozolimie - i ta znacząca zmiana w pozycji Watykanu wobec Protestantów zdaje się być olbrzymim krokiem w stronę usunięcia przeszkody w postaci krwawego świadectwa historii.

Czy zbliża się Ogólnoświatowy Kościół? Czy Kobieta z Objawienia 17 przygotowuje się do dosiadania Bestii? Zbadajcie sami. Bądźcie pilni i odróbcie swoje zadania domowe! Podniecające czasy są przed nami!


Nasz Pakiet Zapoznawczy, Porządek Nowego Świata, zawiera dodatkową informację.

 

 

Źródła:
 
1. Halley, Henry H., Bible Handbook, Zondervan, 1927, inni.
  
2. Hunt, David, A Woman Rides the Beast ["Kobieta Dosiadająca Bestii"], Harvest House, 1994.
  
3. Missler, Chuck, The New World Order ["Porządek Nowego Świata"], Mystery of Babylon ["Zagadka Babilonu"] i Pakiety Zapoznawcze Letters to Seven Churches ["Listy Do Siedmiu Kościołów"*], oraz Komentarz do Księgi Objawienia.
  
 

* Tutaj dostępna krótka wersja tej publikacji:
"Krótki przegląd Księgi Objawienia" 

 
Tłumaczenia artykułów Koinonia House są zamieszczane na tych stronach za ustną zgodą wydawnictwa.
Tłumaczenia artykułów Johna Loefflera ( www.steelonsteel.com / www.newswithviews.com )
mają jego pisemne "błogosławieństwo".
Techniczne pytania prosimy kierować do nas poprzez nasz formularz kontaktu.

 

Tłum: RKiver / Ostatnie zmiany, korekta i adaptacja do nowego formatu: 2009.07
 Home  |  Artykuły  |  Doniesienia  |  Linki  |  Info  |  Kontakt 
|| © grazingsheep.com   1999-2022 ||