Księga Objawienia
Komentarz Chucka Misslera do Księgi Objawienia

Notatki do komentarza do Księgi Objawienia wydanego przez Koinonia House jako seria kaset audio, oraz CD-ROM w wersji .mp3 (ponad 30 godzin programu audio).

Program

* Nota od tłumaczącego


Część 1:
Wprowadzenie i Przygotowanie

Pewne ogólne uwagi na temat Księgi Objawienia i jej unikalności.   Dlaczego ta księga zawiera szczególne błogosławieństwo.


Poniższe części są w tłumaczeniu bądź w przygotowaniu.

Część 2: Rozdział 1

"Te rzeczy, które widziałeś." Wizja, która otwiera tę księgę i wiersz, który ją organizuje.

Część 3: Objawienie 2:1-7

List do Kościoła w Efezie.

Część 4: Objawienie 2:8-17

Listy do Kościołów w Smyrnie i Pergamie.

Część 5: Objawienie 2:18-29

List do Kościoła w Tiatyrze.

Część 6: Objawienie 3:1-6

List do Kościoła w Sardes.

Część 7: Objawienie 3:7-22

Listy do Kościołów w Filadelfi i Laodycei.

Część 8: Przypowieści o Królestwie / Ks. Mateusza 13

Porównanie przypowieści o Królestwie w Ks. Mateusza 13 i Listy Jezusa do Siedmiu Kościołów.

     


 

    Nota od tłumaczącego:

     Autorem komentarza jest Chuck Missler, światowej sławy komentator biblijny, z podłożem, lub pewną wiedzą, w niemalże każdej dziedzinie nauki, biznesu, czy przemysłu. Włada kilkoma językami, w tym greckim i hebrajskim, co jest niezbedne by móc zrozumieć bogactwo języka, znaczeń i niuansów oryginalnego tekstu.
     Apokalipsa Św. Jana jest jedną z tych rzeczy, jednym z tych miejsc w Biblji, o których słyszeliśmy gdzieś, ale mamy ciągle dosyć mgliste pojęcie o tym co to jest i o co tam chodzi.  Często padamy ofiarami wielu nieporozumień związanych z tą księgą Pisma Świętego.  Wielu ludzi dodaje do tego zamieszania próbując alegoryzować tę księgę, powodując się swoimi tendencyjnymi poglądami, bądź ignorancją, podczas kiedy na samym wstępie dowiadujemy się, że jest to księga proroctwa, która opisuje "rzeczy, które były, , i ciągle mają nadejść".  Nie jest trudno zwieść kogoś, kto nigdy nie czytał Biblji, wmawiając im, że jest to alegoria, lub dzieło szaleńca, schizofrenika, etc., bo i takie poglądy są rozpowszechniane.
     Księga Objawienia istotnie zawiera wiele, zdawałoby się szalonych, wizji i symboli, które mogą nas oszołomić i skierować na fałszywe tory, jeśli poddaliśmy się już poglądom ludzi, którzy wydumali sobie swoją koncepcję znaczeniową (lub jej brak) tej księgi powodując się swoją ignorancją, lub będąc otwartymi lub ukrytymi wrogami Biblji i Planu Boga.  Bóg mówi nam, że "obróci wniwecz mądrość mędrców".   Zauważmy ilu scholastyków, teologów, profesorów z uniwersytetów teologicznych, z wydzialow filozofii, historii, itp. zwodzi rzesze ludzi swoją "mądroscią" i swoimi wydumanymi (lub wyssanymi z palca) konceptami. Fakt, ze ktos ma "Dr." lub "PhD." (albo SO
2H4!) przed swoim nazwiskiem, może - ale nie musi - oznaczać, że zdobyli ten tytuł rzetelną pracą w swojej dziedzinie i że posiadają tam znaczną wiedzę.   Jednakże nie ma znaku równości pomiędzy wiedzą a mądrością (zauważmy ile przedziwnych opini i światopoglądów współczesna nauka popiera lub tworzy - intencjonalnie czy nie...).
    Kilka lat temu grupa profesorów/teologów, członków Jesus Society, spotkała się w San Francisco w celu głosowania (sic!) na to, które cytaty Jezusa Chrystusa są prawdziwe, a które nie...  (San Francisco zdaje się być idealnym miejscem dla tego typu działalności... Miejsce skupiające wszelkiego rodzaju element, kulturę liberalizmu, wszelkich "wyzwolonych myślicieli" itp.   Następnie grupa osobników wywodzących się z takiego środowiska będzie decydowała o tym co w Biblji jest prawdą a co nie). Ciekawe, prawda? Co jest jeszcze ciekawsze, i bardzo smutne, to fakt, że tak wielu ludzi daje się - nazwijmy to po imieniu - oszukiwać tym wszystkim Doktorom Filozofii, czy Teologii. Mam tu na myśli tych wszystkich, którzy świadomie, lub w swoim zaślepieniu, przeinaczają, wykrzywiają prawdę i rozpowszechniają kłamstwa o Słowie Boga i Jego rzeczywistości. Cytowanie poza kontekstem, w oderwaniu od otaczających wierszy, lub całej reszty Biblji (jeśli jest to konieczne - a najczęściej jest - by zrozumieć znaczenie danego tekstu), jest jedną z głównych technik używanych przez tych ludzi.
    Aby nie dać się zwieść temu sztucznie stworzonemu obrazowi tych wszystkich symboli, wizji, oraz poglądom i alegoryzacji tekstu, musimy się przyjrzeć co to wszystko oznacza i czy przypadkiem samo Słowo Boże nie daje nam wskazówek i wyjaśnienia tego tekstu.  Tym właśnie zajmuje się Chuck Missler w swojej ekspozycji (i w całej swojej działalności), komentarzu, do Księgi Objawienia.  W swoim ok. trzydziestogodzinnym pasjonującym komentarzu przenosi nas w czasie do minionych epok, do naszej współczesnej rzeczywiśtoci, oraz do przyszłości w odniesieniu do różnych zagadnień poruszanych w tekscie.  Analizuje każdy wiersz i często skupia się na pojedynczym słowie, dając swoim słuchaczom doglębne podłoże znaczeniowe i historyczne potrzebne do zrozumienia tekstu.
     Poniższy materiał jest tłumaczeniem jedynie (dosyć obszernych) notatek do komentarza.  Przetłumaczenie całości byłoby raczej ponad moje skromne siły, chociaż kto wie co Bóg ma dla mnie w planie.  Wszelkie komentarze będa mile widziane.  Źyczę interesującej lektury.

 

    

Porozmawiajmy o Biblji - Księga Objawienia; notatki do komentarza.  R-Kiver: 2000

 Home | Artykuły | Doniesienia | Linki | Info | Kontakt